menusearch
shahrneveshte.ir

سیاست احتیاطی در ترازنامه بانک‌ها به کنترل نقدینگی منجر می‌شود؟

جستجو
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۵:۳:۸
۱۳۹۹/۹/۳ دوشنبه
(0)
(0)
سیاست احتیاطی در ترازنامه بانک‌ها به کنترل نقدینگی منجر می‌شود؟
سیاست احتیاطی در ترازنامه بانک‌ها به کنترل نقدینگی منجر می‌شود؟

غالب اقتصاددانان معتقدند که مهم ترین اولویت اقتصادی کشور، بحث اصلاح نظام بانکی است؛ اما سوال اصلی این است که گام نخست اصلاحات نظام بانکی چه باید باشد؟ کشور‌‌‌‌های دنیا پس از بحران ۲۰۰۸، مقررات نظارتی بانکی خود را عمدتا بر سیاست‌‌‌‌های احتیاطی استوار کردند و در این دوره، ترازنامه بانک ها بیشتر زیر ذره بین سیاست گذاران پولی قرار گرفته است. در این راستا، بانک مرکزی ایران در ماه گذشته، از اجرای سیاست‌‌‌‌های احتیاطی برای رشد ترازنامه شبکه بانکی خبر داد. این موضوع می‌تواند نقطه عزیمت، برای اصلاح نظام بانکی باشد. در سال‌‌‌‌های گذشته ضعف سیاست‌‌‌‌های نظارتی باعث ورود دارایی‌‌‌‌های سمی به ترازنامه بانکی شده و برای شروع اصلاحات، نیاز به یک دوره رژیم درمانی است. این سیاست می‌تواند درصورت اجرای صحیح از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد بکاهد و زمینه تحقق هدف گذاری تورم را فراهم کند. کنترل رشد ترازنامه بانک ها باید به صورت یک سیاست کوتاه مدت در نظر گرفته شود و سایر اصلاحات نظام بانکی، در مراحل بعد و به سرعت اجرایی شود.
سم زدایی از نظام بانکی
بررسی ها حاکی از آن است که بانک‌‌‌‌های کشور برای داشتن یک حال خوب نیاز به یک دوره رژیم درمانی دارند. اولین گام این رژیم آن است که از اضافه وزن بانک ها در شرایط کنونی جلوگیری شود. به بیان دیگر، باید برای اضافه وزن دارایی بانک‌‌‌‌های بد، یک محدودیت قرار داد، تا این بانک ها هر نوع دارایی غیرمغذی را وارد ترازنامه خود نکنند. عدم نظارت دقیق بر ترازنامه بانک ها در دو دهه گذشته باعث اضافه وزن شدید این بانک ها شده است، حال باید برنامه غذایی بانک ها تغییر کند. گام اول این است که با یک برنامه منظم از رشد بی جهت ترازنامه بانک ها جلوگیری شود. بدون شک، بدون اصلاح نظام بانکی نمی‌شود برنامه ای برای کنترل رشد نقدینگی در نظر گرفت و بدون کنترل رشد نقدینگی متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، نمی‌توان هدف گذاری مناسبی برای تورم داشت. در حال حاضر، بانک‌‌‌‌های مرکزی دنیا، بیشترین و شدیدترین نظارت ها را در بخش بانک ها و موسسات مالی اعمال کرده اند. اهمیت این موضوع به خصوص پس از بحران ۲۰۰۸ بیش از پیش آشکار شده است. در حال حاضر نیز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهم ترین اولویت کنونی برای اصلاحات اقتصادی، در بخش بانک ها است. اما گام نخست، در این خصوص داشتن یک برنامه مشخص برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها است که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص، چارچوبی را در نظر گرفته و نیاز است که درخصوص عملکرد این سیاست نیز گزارش هایی را ارائه دهد. اگرچه شاید بحث اصلاح نظام بانکی، چند سال است که مطرح شده است، اما در حال حاضر، تغییر محسوسی در این اصلاحات مشاهده نمی‌شود.

در حال حاضر، آخرین گزارش بانک مرکزی از کمیت‌‌‌‌های پولی حاوی آماری نگران کننده از نقدینگی کشور است. طبق اعداد و ارقام، نقدینگی کشور طی یک دوره یکساله تا پایان مهر ۹۹ حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است. این درصد بالای تغییر در حجم نقدینگی از سال ۹۳ بی سابقه بوده است. با توجه به این شرایط برخی کارشناسان اعلام هشدار و توصیه هایی در جهت قانون گذاری بر بانک ها و موسسات مالی ارائه کرده اند. در چند سال اخیر موضوع بازنگری قوانین نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری همواره یکی از بحث‌‌‌‌های مهم اقتصاد ایران بوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاح نظام بانکی لازمه قرار گرفتن اقتصاد در جاده هموار پیشرفت است. زیرا در اکثریت سال‌‌‌‌های دهه اخیر یکی از موانع اصلی رشد و بهبود اقتصادی کشور تورم بوده است. رابطه معنی دار حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها در تاریخچه اقتصاد ایران نشان می‌دهد مهار تورم در کشور در گرو مهار نقدینگی است. با توجه به نقش اصلی نظام بانکی در خلق نقدینگی، مهار این کمیت پولی مستلزم ایفای نقش نظارتی سیاست گذار این حوزه به شکل جدی تری است. بانک مرکزی در راستای همین وظیفه در نیمه پاییز امسال پیشنهادی برای اجرای سیاست‌‌‌‌های احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی داد و شورای پول و اعتبار نیز با آن موافقت کرد. این طرح می‌تواند گام مثبتی برای ارتقای عملکرد نظام بانکی باشد اما در نظر گرفتن جزئیات و ملاحظات دیگری نیز حیاتی است. نظارت باید به شکلی انجام شود که کم ترین هزینه را برای اقتصاد کشور داشته باشد و بیشترین کارآیی را برای شبکه بانکی به ارمغان بیاورد.

گذرگاه نقدینگی
متغیری که در اقتصاد به عنوان نقدینگی از آن یاد می‌شود درواقع جمع بین پول و شبه پول است. پول به سپرده‌‌‌‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم گفته می‌شود. شبه پول نیز از سپرده‌‌‌‌های بانکی اعم از بلندمدت و کوتاه مدت تشکیل می‌شود. با توجه به اینکه اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها حدود ۲ درصد کل نقدینگی را شامل می‌شود، می‌توان گفت تمام نقدینگی کشور محدود به سپرده‌‌‌‌های داخل بانک ها است. به همین جهت رد پای فعل و انفعالاتی که برای پول و نقدینگی اتفاق می‌افتد را باید در شبکه بانکی ردیابی کرد. بخشی از تغییرات پول و نقدینگی مربوط به عملکرد ترازنامه بانک مرکزی یا همان پایه پولی است. بانک مرکزی به عنوان منشأ ایجاد پول با بالا بردن مطالبات از دولت و بانک ها یا افزایش دارایی‌‌‌‌های دیگر اقدام به انجام سیاست‌‌‌‌های انبساطی می‌کند. بخش دیگری از رشد پول و نقدینگی نیز مربوط به فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. مشخص است که بانک مرکزی بر سهم اثرگذاری خود تسلط دارد اما برای کنترل کامل کمیت‌‌‌‌های پولی، به نظارت بر نقش بانک ها در افزایش نقدینگی هم نیاز است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی برای ایفای کامل نقش سیاست گذاری خود باید بر عملکرد بانک‌‌‌‌های تجاری نظارت و کنترل داشته باشد. به ویژه در کشورهایی که نظام بانکی دچار ناکارآیی و ناترازی است.

مفهوم ترازنامه سیستم بانکی
طبق آنچه گفته شد نقدینگی از اجزایی تشکیل شده که همه آنها زیرمجموعه نظام بانکی هستند. در نتیجه برای بررسی چگونگی روند نقدینگی و آسیب شناسی افزایش بی رویه آن، می‌توان به جزئیات عملکرد نظام بانکی نگاه کرد. بهترین معیار برای آگاهی از عملکرد نظام بانکی نیز نگاه به ترازنامه آن است. نظام بانکی شامل بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. در واقع برای پیگیری سهم بانک ها در خلق نقدینگی موجود، باید به ترازنامه بانک ها نگاه کرد. ترازنامه بانک نشان می‌دهد سطح دارایی و بدهی‌‌‌‌های بانک در چه وضعیتی قرار دارند. رشد ترازنامه بانکی می‌تواند از مسیری انجام شود که منجر به خلق نقدینگی شود. داده‌‌‌‌های موجود در کشور طی سال‌‌‌‌های اخیر نیز ارتباط تنگاتنگ ترازنامه سیستم بانکی و نقدینگی را تایید می‌کند. بانک ها با دادن وام‌‌‌‌های بیشتر می‌توانند باعث افزایش در پول و نقدینگی شوند و ترازنامه آنها از این طریق رشد خواهد کرد. به همین علت است که برخی کارشناسان توصیه می‌کنند مطلوب است بانک مرکزی برای هدایت و تحدید رشد نقدینگی در کوتاه مدت، عملکرد ترازنامه بانک ها را مورد نظارت قرار دهد.

ستون‌‌‌‌های اقتصاد
حال پرسش محوری این است که با اجرای نظارت هایی از قبیل آنچه بانک مرکزی پیشنهاد کرده، چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به نوع فعالیت بانک ها و معیاری برای کیفیت ترازنامه بانکی بپردازیم. عملیات اصلی بانک‌‌‌‌های تجاری و موسسات مالی غیربانکی واسطه گری مالی است. بانک ها از یک طرف سپرده ها را جذب می‌کنند و از طرف دیگر متناسب با آن وام می‌دهند. ممکن است بازپرداخت وام ها توسط بدهکاران نکول شود اما بانک موظف به پرداخت سود سپرده ها است. به همین سبب نوع کسب وکار بانک ها مبتنی بر ریسک و احتمالات است. با این توصیف بانک ها و موسسات باید ریسک خود را مدیریت کنند تا خطر ورشکستگی را مدیریت کنند. از آنجا که پول و نظام تامین مالی عناصر بسیار مهمی برای اقتصاد یک کشور هستند و فروپاشی آن موجب بحران‌‌‌‌های اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود، در بسیاری از کشورها نظارت نسبتا سختی روی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد. بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی و کاهش احتمال سقوط نظام بانکی قیودی بر نحوه عملکرد بانک ها مقرر می‌کند، چرا که اگر لرزشی در سیستم بانکی رخ دهد، پس لرزه‌‌‌‌های آن به تمامی بخش‌‌‌‌های اقتصاد سرایت کرده و ضربه‌‌‌‌های جبران ناپذیری بر کشور خواهد زد.

سقف گذاری بر ترازنامه
در شرایط کنونی و در جهت کنترل نقدینگی، یکی از مواردی که سیاست گذار در تابع هدف خود قرار داده است، سقف گذاری بر ترازنامه‌‌‌‌های بانکی است. در گذشته، نبود نظارت کامل بر ترازنامه، باعث شده بود که بانک ها هر نوع دارایی ریسکی یا غیرریسکی را در ترازنامه خود قرار دهند، بخش اعظمی از این دارایی ها، قابلیت نقدشوندگی نداشتند و در نتیجه بانک ها برای تامین منابع نقد خود، یا به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آوردند یا اینکه با ایجاد یک بازی پانزی، منابع سپرده‌‌‌‌های جدید را برای تامین سود‌‌‌‌های قبلی به کار می‌گرفتند. نتیجه این موضوع این است که ترازنامه بسیاری از بانک ها در شرایط کنونی، فربه شده است و نیاز به چربی سوزی احساس می‌شود. باید در رژیم جدید بانک ها دارایی‌‌‌‌های باکیفیت اضافه شده و مواد غیرمغذی از سبد غذایی بانک ها حذف شود.

یکی از موارد قانونی که مقام پولی برای بانک ها قائل می‌شود کنترل کفایت سرمایه است. بانک در ازای وام هایی که پرداخت می‌کند، وثیقه یا سندی دریافت می‌کند که جزو دارایی ها به حساب می‌آید. این دارایی ها بر حسب چارچوبی که بانک مرکزی معین می‌کند دارای ریسک‌‌‌‌های مختلف هستند. به طور مثال اوراق دولتی و بدهی بانک مرکزی به بانک ها بدون ریسک محاسبه شده اما ریسک نکول وام‌‌‌‌های مشتریان حقیقی و حقوقی بالا در نظر گرفته می‌شود. از این رو باید بانک ها را تشویق به نگهداری دارایی‌‌‌‌های کم ریسک و نقدپذیر کرد. با در نظر گرفتن چنین چارچوبی، بانک مرکزی بانک ها را موظف می‌کند تا بخش معینی از دارایی خود را به صورت سرمایه‌‌‌‌های قابل اطمینان در اختیار داشته باشد یا به بانک ها تنها در صورتی اجازه رشد ترازنامه را می‌دهد که مبتنی بر دارایی‌‌‌‌های کم ریسک یا بدون ریسک باشد. این الزامات باعث کاهش مخاطرات و کنترل ریسک زیر محدوده معینی است.

عموما پس از بحران‌‌‌‌های مالی تجربه شده، مقامات پولی دست به اصلاح قوانین و ضوابط مربوط به عملکرد نظام بانکی می‌زنند. به طور مثال ایالات متحده بعد از بحران ۲۰۰۸ و اتحادیه اروپا بعد از مشکلات سال ۲۰۱۱ اقدام به بهبود و ارتقای نظارت و قانون گذاری بر بانک‌‌‌‌های خود کردند.

بانک مرکزی ایران نیز متعاقب بحران ها و مشکلات اخیر در اقتصاد کشور، اصلاح چارچوب نظارتی بر شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است. طبق تصمیم سیاست گذار پولی کشور، بانک ها موظفند علاوه بر ۱۰ درصد سپرده قانونی، ۳ درصد از سپرده‌‌‌‌های خود را به صورت اوراق بدهی دولتی نگه دارند. همچنین رشد ترازنامه بانک ها رصد می‌شود و بر اساس نوع فعالیت آنها ارزیابی می‌شود. بانک ها با عملکرد خوب دارای محدودیت‌‌‌‌های کمتر و با عملکرد بد دارای محدودیت بیشتر خواهند بود. البته این محدودیت بر رشد ترازنامه فقط برای دارایی ها ریسکی اعمال می‌شود و شامل مواردی مثل وجه نقد، سپرده‌‌‌‌های نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی و... نمی‌شود. به این ترتیب از یک طرف ریسک عملیاتی بانک ها کاسته می‌شود و وام‌‌‌‌های معوق و سوخته کمتری خواهند داشت و از طرف دیگر کیفیت ترازنامه آنها بالا می‌رود. کیفیت ترازنامه به این معنی است که دارایی ها از نقدشوندگی بیشتری برخوردارند و می‌توانند انعطاف بیشتری به بانک برای پاسخگویی نیاز‌‌‌‌های کوتاه مدت خود در انجام فعالیت‌‌‌‌های مالی را بدهد. در مجموع محدود شدن اعتباردهی بانک ها بر اساس دارایی‌‌‌‌های پایه، منجر به جلوگیری از خلق بی رویه نقدینگی و کاهش فشار‌‌‌‌های تورمی می‌شود.

گام موقتی در جهت اصلاح
البته باید توجه داشت نظارت سنگین و چارچوب‌‌‌‌های سخت برای ترازنامه نظام بانکی تنها در کوتاه مدت و برای جلوگیری از تشدید بحران ها مناسب است. زیرا در بلندمدت انقباض تسهیلات دهی بانک ها می‌تواند به تولید ضربه بزند و حرکت اقتصاد را مختل کند. بانک مرکزی به همین منظور موارد «تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد» و «اعتبارات پیشران زنجیره تولید» را به عنوان دارایی پایه تسهیلات از نظارت خود مستثنی کرده اما در بلندمدت این نیز کافی نخواهد بود و تنگنا‌‌‌‌های قانونی می‌تواند به انگیزه ها و پتانسیل تولید در کشور آسیب بزند.

از طرف دیگر نیز وجود قوانین سختگیرانه برای بانک ها و موسسات که بنگاه‌‌‌‌های تجاری محسوب می‌شوند و به دنبال سود خود هستند باعث رخوت بانکی خواهد شد. با فرض سالم سازی شبکه بانکی در کوتاه مدت، کنترل و محدود کردن رشد ترازنامه در بلندمدت منجر به تضعیف رقابت بانک ها برای جذب سپرده و از بین بردن خلاقیت و پیشرفت نظام بانکی خواهد شد. همچنین این تهدید وجود دارد که با منع شبکه بانکی از طیف گسترده ای از فعالیت‌‌‌‌های مالی، بانک ها ترغیب شوند تا سود خود را از ریسک‌‌‌‌های دیگری جست وجو کنند و این می‌تواند آنها را به سمت فعالیت‌‌‌‌های غیرقانونی و مخرب جدید سوق دهد.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
بانک گردشگری
کانال خبری اینستاگرام
آخرین اخبار