menusearch
shahrneveshte.ir

اثر پیروزی بایدن بر متغیرهای اقتصادی

جستجو
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | ۶:۲۰:۵۳
۱۳۹۹/۸/۳۰ جمعه
(0)
(1)
اثر پیروزی بایدن بر متغیرهای اقتصادی
اثر پیروزی بایدن بر متغیرهای اقتصادی

به نوعی میتوان گفت در شرایط کنونی تمام پیامدهای اقتصادی پیروزی احتمالی بایدن به امید بازارها به تصویب و اجرای بستههای حمایتی بزرگتر از سوی دموکراتها گره خورده است. در حالی که پیروزی بایدن در انتخابات میتواند سبب افزایش چشمگیر مالیاتستانی از شرکتها شود، اما روند هفتههای اخیر نشان میدهد بازارهای سهام آمریکا از پیروزی بایدن در انتخابات استقبال کردهاند. در حقیقت شرکتها در دوره کرونا بیش از آنکه از کاهش درآمدهای خود ناشی از افزایش مالیات نگران باشند، امیدوار به اجرای برنامههای انبساطی بیشتر در صورت پیروزی بایدن هستند. اعمال بستههای حمایتی بزرگتر هرچه برای شرکتها خبر خوبی محسوب میشود، برای شاخصهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم خبر مناسبی نیست. از همینرو بسیاری از کارشناسان بر این باورند، پیروزی بایدن در انتخابات ماه نوامبر میتواند منجر به افزایش نرخ تورم در بزرگترین اقتصاد جهان شود. در چنین شرایطی که در اقتصاد چاپ پول افزایش پیدا میکند و ارزش دلار نیز رو به کاهش میرود، طلا به یکی از جذابترین مقاصد برای سرمایهگذاران تبدیل میشود. 

 شکافی بزرگتر از سال ۲۰۱۶

پیتر شف، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بازارها در Euro Pacific Capital در مورد انتخابات پیشرو در گفتوگویی با سایت کیتکو اعلام کرد: من فکر میکنم انتخابات ماه نوامبر با پیروزی بایدن همراه باشد. همچنین این تحلیلگر پیشبینی کرد که احتمال این موضوع که دموکراتها کنترل سنا را نیز در دست بگیرند بیشتر از واگذاری کنگره و کاخ سفید به جمهوریخواهان است.  بر اساس نظرسنجیهایی که تاکنون در آمریکا صورت گرفته است، جو بایدن از رقیب جمهوریخواه خود دونالد ترامپ پیش است، و براساس نظر تحلیلگران، شکاف پیش آمده میان نامزد دموکرات و نامزد جمهوریخواه بیشتر از سال ۲۰۱۶ است. چهار سال پیش در حالی که هیلاری کلینتون از رقیب جمهوریخواه خود پیش بود بهدلیل ساز و کار خاص انتخابات آمریکا، نهایتا و بر خلاف پیشبینی دونالد ترامپ پیروز انتخابات شد. شف در ادامه افزود: همانطور که جمهوریخواهان در دریافت وام و همچنین هزینههای دولت بیپروا عمل کردند، نظر من این است که دموکراتها در صورت پیروزی در این مقوله مانند جمهوریخواهان عمل خواهند کرد.

 عملکرد ضعیف ترامپ در تجارت

این تحلیلگر در ادامه صحبتهای خود گفت بهنظر من مردم آمریکا در سال ۲۰۱۶ میخواستند به کسی که قول داده است تا مجددا آمریکا را به کشوری بزرگ تبدیل کند و اقتصاد این کشور را بهبود ببخشد، فرصت بدهند؛ اما بهنظر میرسد رئیسجمهور نتوانسته است به وعدههای خود عمل کند. با اینکه دونالد ترامپ بارها در سخنان خود از عملکرد بینظیر اقتصادی دوره ریاستجمهوریاش صحبت کرده است، اما بررسیها نشان میدهد عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ حداقل برتری خاصی نیست به روسای جمهور قبل از خود نداشته است. یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی دونالد ترامپ که با شیوع پاندمی کرونا نیز تشدید شد کسری بودجه بزرگترین اقتصاد جهان است که به سطح بیسابقهای رسیده است. در حالی که ترامپ میخواست با کاهش کسری تجاری به وعدههای خود عمل کند، عملا تجارت این کشور وضعیت بدتری نسبت به قبل دارد. هفته گذشته گزارشی منتشر شد که حاکی از بزرگترین افزایش ماهانه کسری تجاری آمریکا در طول تاریخ بود. البته از نظر شف، دولت دموکراتها نیز مخالفت چندانی با هزینهکرد بالای دولت ترامپ نخواهد داشت. 

 تاثیرات تورمی پیروزی بایدن

با توجه به هزینههای بالای دولت ترامپ و پدیدهای که میتوان آن را سیاستهای بینظم مالی نامید، چاپ پول افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه نرخ تورم ایالاتمتحده افزایش خواهد یافت. شف در مورد تاثیر پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر گفت: قیمتهای مصرفکننده اخیرا تا حدودی تحت کنترل بوده است، اما من فکر میکنم پس از پیروزی احتمالی بایدن در انتخابات کنترل قیمتها از دست دولت خارج خواهد شد و نرخ تورم افزایش خواهد یافت. یکی از شواهد اولیه افزایش چاپ پول و متعاقبا افزایش نرخ تورم، وعدههای بایدن در مورد بستههای عظیم حمایتی از اقتصاد آمریکا برای نجات آن از رکود کرونا است. درحالیکه جمهوریخواهان مصرانه خواستار تصویب بسته حمایتی با حجم کمتر از ۲ هزار میلیارد دلار هستند، نمایندگان دموکرات سنا بسته حمایتی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری را در هفته گذشته به تصویب رساندند. در صورتی که بایدن پیروز انتخابات ماه نوامبر شود و اکثریت مجلس سنا نیز به دست دموکراتها بیفتد، هیچ مانعی بر سر راه تصویب بستههای عظیم حمایتی نخواهد بود. از این روست که شف معتقد است پیروزی بایدن احتمالا منجر به افزایش نرخ تورم در آمریکا خواهد شد. 

 استقبال بازارهای سهام

همچنین شف براساس برنامههای اقتصادی بایدن نیز گفت در صورتی که کاخ سفید توسط دموکراتها فتح شود، مالیاتها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین او افزود: مالیات شرکتها بهطور ویژه و به طرز قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت. این موضوع باعث خواهد شد تا درآمد شرکتها با کاهش مواجه شود. با اینکه چنین خبری مطمئنا برای بازارهای سهام آمریکا خبر خوبی نخواهد بود، اما عاملی متضاد سبب شده است، تا بازارهای سهام برخلاف پیشبینیها از پیروزی احتمالی بایدن در انتخابات استقبال کنند. در حقیقت در شرایط کنونی که رکود ناشی از پاندمی کرونا بر تمامی اقتصادهای جهان و متعاقبا، کسبوکارها و شرکتها سایه افکنده است بیش از آنکه شرکتها نگران کاهش درآمدهای خود در صورت افزایش نرخ مالیاتها توسط بایدن باشند، به تصویب و اعمال بستههای جدید حمایتی امیدوارند. به همین دلیل بهنظر میرسد حداقل بازارهای سهام در صورت پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر، برای افق کوتاه مدت وارد روند افزایشی شوند. 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر